CHESTIONAR PRIVIND PERCEPȚIA JUSTIȚIABILULUI ASUPRA ACTULUI DE JUSTIȚIE

În vederea optimizării activității desfășurate de Curtea de Apel Constanța, vă invităm, prin intermediul acestui chestionar, să vă exprimați opinia cu privire la modul în care ați perceput, în calitate de participant la actul de justiție, o serie de aspecte legate de activitatea instanței.
Completarea chestionarului durează aproximativ 5-7 minute. Răspunsurile dumneavoastră sunt anonime.
Vă mulțumim.

PARTEA I - Date statistice

I.1. Care este rolul sau poziția dumneavoastră în acest proces?Dacă ați ales "Altă situație" vă rugăm să indicați care:


I.2. Care a fost principalul motiv pentru care ați venit astăzi la instanță?


Dacă ați ales "Alt motiv" vă rugăm să precizați:


I.3. Cât de des ați venit la această instanță în ultimul an?

PARTEA a II-a

II.1. Vă rugăm să menționați aspectele problematice/dificultățile pe care le-ați întâmpinat în calitate de participant la actul de justiție la Curtea de Apel Constanța.


II.2. În opinia dumneavoastră, care sunt aspectele pozitive în ceea ce privește Curtea de Apel Constanța și activitatea desfășurată în cadrul instanței?


II.3. Care sunt sugestiile dumneavoastră legate de măsurile care pot fi luate pentru îmbunătățirea aspectelor pe care le considerați problematice în ceea privește funcționarea instanței.


PARTEA a III-a

III.1. Referindu-vă la Curtea de Apel Constanța, vă rugăm să precizați cât de mulțumit(ă) sunteți în ceea ce privește aspectele menționate mai jos, bifând căsuța corespunzătoare răspunsului dumneavoastră.

III.1.1. Sediul Curții de Apel (întrunește condițiile optime pentru desfășurarea activității - curățenie, luminozitate, spațiu suficient, bine organizat).


III.1.2. Sălile de judecată (spațiul este curat, bine organizat, acustică bună, dotare corespunzătoare).


III.1.3. Accesul către sălile de judecată (se realizează într-un mod facil).


III.1.4. Accesul către compartimentele care desfășoară activități de relații cu publicul (Arhiva, Registratura).


III.1.5. Programul de lucru cu publicul (programul asigură consultarea în condiții optime a dosarelor, formularea cererilor).


III.1.6. Comportamentul și atitudinea personalului auxiliar din cadrul instanței (grefieri, grefieri arhivari): atitudine respectuoasă față de justițiabili, amabilitate.


III.1.7. Accesul asigurat de Curtea de Apel la informațiile necesare justițiabililor (prin intermediul portalului instanței, avizierului, infochioșcurilor, Biroului de Informare și Relații Publice, ghidurilor de orientare pentru justițiabili).


III.1.8. Claritatea și utilitatea informațiilor oferite justițiabililor (prin intermediul portalului instanței, avizierului, infochioșcurilor, Biroului de Informare și Relații Publice, ghidurilor de orientare pentru justițiabili).


III.1.9. Prezența semnelor de orientare, permițând identificarea facilă a spațiilor publice căutate.


III.1.10. Serviciile informatice privind dosarul electronic.


III.2. Vă rugăm să completați această secțiune doar dacă ați fost implicat într-un proces și/sau ați fost prezent(ă) la ședința/ședințele de judecată la Curtea de Apel. Precizați, bifând căsuța corespunzătoare răspunsului ales de dumneavoastră, cât de mulțumit(ă) sunteți în ceea ce privește:

III.2.1. Desfășurarea ședințelor de judecată (se realizează cu respectarea programului afișat).


III.2.2. Termenele acordate.


III.2.3. Durata de soluționare a dosarelor.


III.2.4. Termenele de redactare a hotărârilor.


III.2.5. Utilizarea de către judecători a unui limbaj accesibil justițiabililor.


III.2.6. Respectul și amabilitatea manifestate de grefierii de ședință în relațiile cu justițiabilii, avocații etc.


III.2.7. Imparțialitatea și obiectivitatea judecătorilor.


III.2.8. Respectul manifestat de judecători față de părțile implicate în proces.


III.2.9. Ascultarea atentă de către judecători a tuturor punctelor de vedere prezentate în cadrul ședinței.


III.2.10. Redactarea hotărârilor judecătorești într-un într-un limbaj clar, accesibil.


III.3. Vă rugăm să faceți câteva aprecieri generale cu privire la activitatea Curții de Apel, precizând măsura în care sunteți sau nu de acord cu următoarele afirmații:

III.3.1. Prin activitatea desfășurată, Curtea de Apel contribuie la creșterea eficienței și calității actului de justiție.


III.3.2. Curtea de Apel manifestă preocupare pentru creșterea nivelului de încredere în justiție ca serviciu public.


III.3.3. Activitatea desfășurată în cadrul Curții de Apel contribuie la îmbunătățirea percepției cetățenilor asupra actului de justiție și transparenței acestuia.